Julebrev 2022

Kjære Scanmar- og Scannereiere.

I 2022 hadde klubben 21 betalende medlemmer. Mange av dere er aktive på Facebook gruppen, og det kan være vi må vurdere om styret skal være mere synlige der neste år. Det var veldig hyggelig å treffe flere av dere på høsttreffet, inkludert nye medlemmer som startet sin Scanmarkarriere i 2022. Årsmøtet måtte også i 2022 arrangeres digitalt og var, som i 2021, uten det store oppmøtet.

Vi har intensjoner om fysisk årsmøte m digital «streaming» torsdag 9 mars 2023 kl 1900 i lokalene til Solvik (Bærum). Det er planlagt med et foredrag av vår in house-expert Oddvar Eide om justering/rigging/reving av båtene våre. Ingen har mere erfaringen en han i aktiv bruk av båtens muligheter under alle forhold. Undertegnede skal bidra til å dra rådene i «familievennlig retning» J Mere informasjon om årsmøtet samt alle relevante papirer kommer i egen forsendelse.

Scanmartreffet ble arrangert 19-21.8 på bryggen og i Lokalene til Hurum seilforening. Det var 5 båter, noen deltagere uten båt, og god stemning. Det ble tid til å inspisere båter og diskutere løsninger mens «Spinnaker for dummies» kurset ble avbrutt før man fikk kastet loss på grunn av vindforhold som ikke var egnet for begynnerkurs. Vi planlegger med å gjennomføre begge deler neste treff.

Hjemmesiden vår har blitt pusset opp, men forvaltningen står ikke i forhold til nytteverdien for majoriteten av medlemmer og ikke-medlemmer, og vi vil i forbindelse med årsmøtet presentere noen planer og tanker vi har for hvordan digitale plattformer kan brukes fremover. Styret har også et ønske om å få utvidet deltagelsen i styre og stell ut over indre Oslofjorden. Innspill på tiltak og kandidater mottas med takk.

Med vennlig julehilsen og nyttårshilsen

Scanmarklubbens styre v/Håvard Nordbø (styreleder)