Årsmøte 2023

Hei alle Scanmarmedlemmer

Som nyvalgt forman er det min første oppgave å sende ut referat fra årsmøte.

Takk for deltagelse til alle som var der, og takk for samarbeidet til de avtroppende styremedlemmene.

En spesiell takk til Erik og Karen Hoffmann som har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år.

Takker også til vår foredragsholder Oddvar som leverte et flott foredrag om rigg og seiltrim.

Det ble noe tekniske utfordringer med opptaket, men det blir betydlig bedre etter første del.

Har også lagt ved presentasjonen slik at man kan se igjennom selv i eget tempo. Mye bra informasjon her.

Mvh
Erlend Lund-Larsen
Styreleder